SWOM
17 januari 2020

Een zorglocatie kan genieten van Zora de Zorgrobot gerealiseerd via fondsenwerving.