Wat we doen

2MakeitHappen is op verschillende manieren inzetbaar. Wij werken zowel op consultancy- als op projectbasis, eventueel gedetacheerd bij de opdrachtgever. Ook kunnen we full-service het hele fondsenwervingstraject voor u verzorgen.

 


Full-service fondsenwerving

Het aanvragen van fondsen en subsidies is vaak complex en tijdsintensief. 2MakeItHappen heeft uitgebreide ervaring met het aanvragen van fondsen voor grote en kleinere projecten, en voor grote en kleinere opdrachtgevers. Wij weten hoe we uw organisatie en project het best kunnen presenteren om zo de kans op succes te vergroten. Veel goede doelen en non-profit organisaties vinden het lastig om fondsenwerving binnen de organisatie te beleggen, vooral omdat het niet gemakkelijk is het aanvraagproces te plannen. Het doorkruist de dagelijkse werkzaamheden en is daarom moeilijk erbij te doen. Het outsourcen van fondsenwerving is dan een hele goede oplossing. Wij nemen hierbij het volledige fondsenwervingstraject van u over en geven advies over de strategische planning en de mogelijkheden van externe financiering voor nieuwe projecten.

Full-service fondsenwerving bestaat uit de volgende stappen:

  • Het maken van een quick scan van de organisatie: we doen desk research, en bekijken eventuele eerdere fondsenaanvragen en de resultaten hiervan. Dit wordt gevolgd door een afspraak, zodat we u en uw organisatie goed leren kennen.
  • Het onderzoeken van kansen en haalbaarheid: dit resulteert in een overzicht van projecten en mogelijkheden, waarbij we samen met u prioriteiten stellen.
  • De fondsenaanvraag: In deze fase maken we alle stukken die door de fondsen en subsidiegevers gevraagd worden, vanzelfsprekend in lijn met de merkwaarden en doelstellingen van uw organisatie. Dit is een dynamisch proces, waarbij we nauw contact houden met u en de fondsen waarbij we een aanvraag doen. Bij een afwijzing wordt gekeken naar andere mogelijkheden, bij een toekenning adviseren wij u over de projectadministratie en de afhandeling.
  • Strategic development: Ons doel is een partnership met onze klanten aan te gaan, waarbij we hen helpen een lange termijn strategie voor externe financiering te ontwikkelen.

 


Training & Coaching

Hoe bereikt u dat uw campagne het gewenste resultaat behaalt? Als fondsenwerver is het soms lastig eigen projecten objectief te beoordelen. Is het projectplan pakkend en onderscheidend genoeg? Is de juiste fondsenwervingsstrategie gekozen? Allemaal vragen waarover het soms fijn is om met een buitenstaander met kennis van zaken te kunnen sparren. Een “second opinion” van een ervaren fondsenwerver met een frisse blik kan dan enorm helpen. Door het stellen van kritische vragen en het kijken naar eventuele andere mogelijkheden kunnen wij helpen te verbeteren of aan te scherpen.

Starten met fondsenwerving is uitdagend en vaak complex. Voor iemand die nog nooit een fondsenwervende aanvraag heeft gedaan kan het een ontmoedigend proces zijn. Met onze coaching trajecten op maat kunnen we u helpen aan de benodigde kennis en gereedschappen voor succesvolle fondsenwerving.
Wij verzorgen in-house workshops voor verschillende doelgroepen: directie & senior management, stafmedewerkers en vrijwilligers. De inhoud wordt afgestemd op doelstellingen en behoeften van de opdrachtgever en focust op kritieke succesfactoren. Indien gewenst kunnen we dit traject combineren met strategisch advies en/of het meedenken bij de ontwikkeling van nieuwe projecten.

 


Projectmanagement

Op tijdelijke basis kunnen wij binnen uw organisatie ontbrekende expertise invullen, aanvullen of helpen opbouwen. We managen evenementen en projecten die variëren van enkele maanden tot jaarlijks terugkerend. Zo ondersteunt 2MakeItHappen bijvoorbeeld de Dierenbescherming bij de organisatie van de collecte. Naast een strakke sturing, goede planning en strikte budgetbewaking ligt wat ons betreft de basis van het succes in een goede samenwerking en commitment.

 


Interim Management

Soms hebben organisaties op tijdelijke basis behoefte aan een ervaren professional op het gebied van fondsenwerving, collecte, CRM, direct marketing advies of project management. Bijvoorbeeld als tijdelijke invulling van een vacature of (ziekte)verlof. Door onze ruime ervaring in interim-management zijn we snel inzetbaar. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 


Webinars

Sinds kort geeft 2MakeItHappen ook Webinars.