Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en gaan zorgvuldig met gegevens om.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens we verwerken en waarom. Vóór alles is het belangrijk om te weten dat wij jouw gegevens nooit aan derden zullen verkopen.

Wanneer we in deze privacyverklaring spreken over de website, dan bedoelen we daarmee de website: www.2makeithappen.nl

2MakeItHappen gevestigd aan de Stolbergstraat 7, 2012 EP in Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

2MakeItHappen
Stolbergstraat 7
2012 EP  HAARLEM
Nederland
+31623613827

KvK: 34378667
Leona Koster is de Functionaris Gegevensbescherming van 2MakeItHappen en is te bereiken via info@2makeithappen.nl

 

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een contactformulier hebt ingevuld, of andere aanvragen hebt gedaan voor één van onze diensten, is aan jou gevraagd om je gegevens in te vullen. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Website
  • Bedrijfsnaam
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • KvK nummer
  • Btw nummer

 

Met welk doel verwerken we jouw persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven, het kunnen doen van aanvragen, het kunnen versturen van aangepaste advertenties op Facebook en/of LinkedIn, het afronden van een betaling, het opnemen van contact op jouw verzoek en voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen voor onder andere de belasting.

Als je geen e-mail van ons meer wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan elke e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en twee-stap-verificatie, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Verder wordt dagelijks een back-up gemaakt en houden wij onze websites up-to-date.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@2makeithappen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

2MakeItHappen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 2MakeItHappen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Deelbuttons Social Media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaring van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacyverklaringen:

 

Links

Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten 2makeithappen.nl om. Waarschijnlijk maken deze externe websites ook gebruik cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 2MakeItHappen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@2makeithappen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
2MakeItHappen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

14 juni 2018